Visit Beaumaris - Painting by Janet Bell
 
 
Acrobat
Download Beaumaris Town Map & Guide Join Visit Beaumaris on Facebook Like Visit Beaumaris on Facebook Follow Visit Beaumaris on twitter Follow Visit Beaumaris on twitter
 
 

Welcome to Beaumaris

At Beaumaris on the beautiful Isle of Anglesey you can explore a medieval castle, picnic on a beach, take a boat trip, discover pastel painted houses and see the work of local artists. Take a walk across a Victorian pier, do some serious shopping or just kick back in an ancient pub and try some award-winning food.

And with its excellent range of accommodation – from cosy guest house to luxurious hotel – Beaumaris caters for all tastes, including those who like to cater for themselves.

What’s more, there’s always something going on in Beaumaris. As well as regular live music and local produce markets, there’s an Easter egg hunt, an arts festival, fabulous fireworks on bonfire night, Victorian Christmas celebrations and historic events within the castle walls.

Isle of Anglesey County Council

Croeso i Biwmares

Ym Miwmares, ar Ynys brydferth Môn, gallwch archwilio castell canoloesol, bwyta picnic ar draeth, mynd ar drip mewn cwch, darganfod tai wedi’u paentio mewn lliwiau pastel a gweld gwaith arlunwyr lleol. Ewch am dro ar hyd pier Fictoraidd, gwneud llawer o siopa neu ymlacio’n braf mewn hen dafarn a rhoi cynnig ar fwyd gwobredig.

A gydag amrywiaeth wych o lety – o westai clyd i rhai moethus – mae Biwmares yn darparu ar gyfer pob chwaeth, gan gynnwys y rhai sy’n hoffi paratoi eu bwyd eu hunain.

Yn fwy na hynny, mae rhywbeth wastad yn digwydd ym Miwmares. Yn ogystal â cherddoriaeth fyw a marchnadoedd cynnyrch lleol rheolaidd, ceir helfa wyau Pasg, gwˆ yl gelf, noson tân gwyllt gwych, dathliadau Nadolig Fictoraidd a digwyddiadau hanesyddol o fewn muriau’r castell.

Isle of Anglesey County Council Visit Beaumaris - Ynys Mon / Isle of Anglesey
Acrobat
Download Beaumaris Town Map & Guide Join Visit Beaumaris on Facebook Like Visit Beaumaris on Facebook Follow Visit Beaumaris on twitter Follow Visit Beaumaris on twitter
This site is managed by Beaumaris Chamber of Trade & Tourism. Painting © Janet Bell
If you wish to become a member of the Chamber of Trade and advertise your business on this website, please contact info@visitbeaumaris.co.uk
Isle of Anglesey County Council Visit Beaumaris - Ynys Mon / Isle of Anglesey